Uplana objekta u katastar zemljišta i zemljišne knjige
Geodetski elaborat ucrtavanja objekta je evidentiranje postojećeg objekta u katastar zemljišta i zemljišnu knjigu. Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu obveza je svakog vlasnika izgrađene nekretnine.
 
Geodetski elaborati za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama propisani su Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/2007) i Pravilnikom o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima, a izrađuje se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007).

Za građevine koje se evidentiraju ovim geodetskim elaboratom je potrebno pri izradi proložiti akt temeljem kojeg se ta građevina mogla izgraditi (pravomoćna građevinska dozvola, uporabna dozvola …).
  • Za građevine koje su izgrađene prije 15. veljače 1968. godine se smatra da su izgrađene na temelju pravomoćne građevinske dozvole. Uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine izdaje nadležni područni ured za katastar.
  • Za građevine koje su izgrađene prije 19. lipnja 1991. godine za evidentiranje u katastar zemljišta i zemljišnu knjigu je potrebana pravomoćna gređevinska dozvola i potvrda da u vezi sa tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije.
  • Za građevine koje su izgrađene od 20. lipnja 1991. do 1. listopada 2007. na temelju građevinske dozvole za evidentiranje građevine je potrebno uvjerenje za uporabu.
  • Za građevine koje su izgrađenje od 1. listopada 2007.  godine za evidentiranje građevine u katastar zemljišta i zemljišnu knjigu je potrebna uporabna dozvola za građevine za koje je izdana građevinska dozvola ili završni izvještaj nadzornog inženjera (potvrda glavnog projekta ili rješenje o izvedenom stanju) za građevine za koje se izdaje rješenje o uvjetima građenja.

Uz geodetski elaborat za ucrtavanje objekta prilaže se i kopija katastarskog plana, posjedovni list i vlasnički list. Navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.