Snimanje i iskolčenje podzemnih i nadzemnih vodova
Geodetsko snimanje vodova podrazumljeva snimak položenog voda u položajnom i visinskom smislu. Prilikom snimanja određenog voda snimaju se svi vodovi koji se nalaza na terenu te evidentira okolni detalj sa odgovarajućom topografijom (stupovi, šahte, kanali, propusti ...). Potrebno je također geodetskim snimkom obuhvatiti sve objekte koji pripadaju tom vodu.
Snimanje vodova provodi se kod otvorenog rova, a izmjeru postojećih do sada neevidentiranih vodova koriste se pripadajući vidljivi vanjski znaci voda.
 
Prije terenskog snimanja potrebno u dogovoru sa investitorom koji je vlasnik ili korisnik određenog voda točno definirati što treba snimati i sa kojom točnošću snimati. Sve te radnje potrebne su zbog specifičnosti i različitosti vodova (telekomunikacija, kanalizacija, plinovod, vodovod ...).
 
Geodetsko iskolčenje vodova je prenošenje projektiranih profila, lomova, šahti, priključaka, objekata i ostalih projektiranih elemenata na teren. Iskolčenje vodova se obično odvija u više faza zbog veličene i složenosti građevine.
Zbog obima građevinskih radova koji se odvijaju kod ovakvih linijskih objekata preporuča se u dogovoru sa investitorom (voditeljem gradilišta) učestala kontrola iskolčenih točaka i kontrola već postavljenih elemenata toga voda (cjevi, šahte, stupovi, kanal ...).
 
Geodetski snimak vodova služi kao osnova za izradu geodetskog elaborata za Katastar vodova. Sastavni djelovi geodetskog elaborata za katastar vodova propisani su "Pravilnikom o katastru vodova" (Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/2007)).
 
Geodetski elaborat snimanja vodova predaje se na pregled i ovjeru u nadležni Katastar vodova (ako je osnovan na području te lokalne samouprave).