SJEDIŠTE: Put. Sv. Lovre 30,Split

URED: Pujanke 24, Split

Tel./fax.: 021/377-693

e-mail: gauss-split@st.t-com.hrNaš ured u Splitu

PODRUŽNICA: 32.ulica kbr.40, Blato

Tel./fax.: 020/851-401

e-mail: gauss-blato@email.t-com.hrNaša podružnica u Blatu na Korčuli

Ukratko o nama

Gauss d.o.o. je ovlaštena geodetska tvrtka osnovana 2007. godine sa sjedištem u Splitu. Tvrtka posjeduje suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina i ovlaštenja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG).

Tvrtka Gauss d.o.o. je opremljena najnovijim instrumentima te potrebnim hardwerima i softverima za obradu podataka.

Obavljamo sve vrste geodetsko-katastarskih poslova i to u dva geodetska ureda u Splitu (Pujanke 24) i u podružnici u Blatu na Korčuli.

Iskustvo i reference koje stoje iza nas, garancija su naše kvalitete i Vašeg zadovoljstva našim uslugama.

 


Na snagu je donešen novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012).

Prema tom Zakonu nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.


Rješenje o izvedenom stanju donosi upravno tijelo jedinice područne (regionalne), odnosno lokalne samouprave koje prema posebnom zakonu obavlja poslove izdavanja akata za provođenje dokumenata prostornoga uređenja i građenje na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada.


Postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se predaje nadležnom upravnom tijelu.


Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju  podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti.


Iznimno, zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti.


Za više informacija kliknite ovdje ...

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama